Okrasné trávy

Anemanthele lessoniana 'Sirocco' (syn. Stipa arundinacea 'Sirocco')

Stipa Sirocco

Trsovitá tráva tvoriaca polguľovité až plocho polguľovité trsy, vysoké 40 cm. V polovici leta listy získavajú výrazne oranžové sfarbenie prechádzajúce do bronzova až červena, ktoré si rastlina zachováva i počas zimy. V VII.-VIII. mesiaci vyrastajú nad listy jemné previsnuté metliny purpurovo zelenej farby. Obľubuje priepustné, ale znesie i ťažšie pôdy na slnku alebo ľahkom  polotieni. Uplatní sa v skupinových výsadbách, v zmiešaných záhonoch, nádobách.

Kontajner: K 9×9×9,5 cm

Cena: 1,67 € bez DPH / 2,00 € s DPH

detail

Bouteloua gracilis - grama štíhla

Bouteloua Gracilis

Menšia jemná trsnatá tráva dorastajúca do výšky 40 cm. V VII. - IX. mesiaci zdobia rastlinu drobné súkvetia uložené horizontálne, oproti vertikálne postaveným stonkám. Obľubuje suchšie priepustné pôdy a slnečné stanovištia. Uplatní sa hlavne v suchších záhonoch, ale i v nádobách.

Kontajner: K 9×9×9,5 cm

Cena: 1,67 € bez DPH / 2,00 € s DPH

detail

Briza media - traslica prostredná

Briza Media

Vytvára trsy listov nad ktoré vyrastajú v V. - VII. mesiaci 30 - 50 cm vysoké stonky s riedkym súkvetím srdiečkovitých kláskov na tenkých stopkách, ktoré sa pri vánku trasú. Uprednostňuje suchšie pôdy na slnečnom stanovišti. Uplatní sa v suchších záhonoch, ale na väčších skalkách. Používa sa na sušenie súkvetí do kytíc.

Kontajner: K9×9×9,5 cm

Cena: 1,67 € bez DPH / 2,00 € s DPH

detail

Calamagrostis × acutiflora 'Overdam' - smlz

Calamagrostis Overdam

Trsovitá, pomaly sa rozrastajúca, 120 cm vysoká, s výrazne vzpriameným vzrastom. Listy ma po okrajoch lemované bielimy písikmi, často s ružovočerveným nýdychom. Strieborné s fialovým nádychom, až sivasto ružové, dlhé, úzke metliny objavujúce sa v VII. - IX. mesiaci, sa neskôr sfarbujú do slamovo žlta a vytrvávajú na rastline až do jari. Na pôdu nie je náročná, obľubuje mierne vlhké pôdy, ale znesie i suchšie, na slnečnom až polotienistom stanovišti. Uplatní sa v záhonoch od solitér až po rozsiahle monokultúrne výsadby, prírode podobné výsadby, rez a sušenie súkvetí.

Kontajner: K 11×11×12 cm

Cena: 2,75 € bez DPH / 3,30 € s DPH

detail

Calamagrostis brachytricha - smlz

Calamagrostis Brachytricha

Trsovitá, vzpriamená, lievikovitáho tvaru, 80 cm vysoká. Tvorí vretenovité, striebristé metliny s ružovým nádychom v VIII. - IX. mesiaci, neskôr sa sfarbujú do strieborno slamovo žlta a vytrvávajú na rastline až do jari. Na pôdu nie je náročná, obľubuje však humóznejšie, mierne vlhké pôdy, na slnečnom stanovišti. Uplatní sa v záhonoch od solitér až po monokultúrne výsadby, prírode podobné výsadby, rez a sušenie súkvetí.

Kontajner: K 11×11×12 cm

Cena: 2,75 € bez DPH / 3,30 € s DPH

detail

Carex albula 'Amazon Mist' - ostrica

Carex Albula 'Amazon Mist'

Trsovitá, tvoriaca 25 cm vysoké,  plocho guľovité trsy, tvorené dlhými prevísajúcimi, strieborno zelenými listami. Kvety sa objavujú v VII.-IX. mesiaci a tvoria ich drobné nenápadné klásky. Na pôdu nie je náročná, ale obľubuje mierne vlhkú pôdu na slnku až polotieni. Vysádza sa do skupín, na záhony, skalky, nádoby. Často sa používa do jesenných aranžmánov.

Kontajner: K 9×9×9,5 cm

Cena: 1,67 € bez DPH / 2,00 € s DPH

detail

Carex buchananii 'Red Rooster' - ostrica buchananova

Carex Buchananii

Zaujímavá, trsovitá, vzpriamené a oblúkovito ohnutými listami, oranžovohnedej farby, zachovávajúca si vyfarbenie i počas zimy. Trsy dosahujú výšku do 50 cm. Kvetenstvá sú nenápadné, drobné a objavujú sa vo VIII. - IX. mesiaci. Obľubuje mierne vlhké pôdy na slnku alebo ľahkom polotieni. Vysádza sa ako výrazný kontrastný prvok do záhonov, ako solitér i v skupinových výsadbách, do nádob, hlavne do jesenných a zimných zosadieb, keďže si sfarbenie udržuje i počas zimy.

Kontajner: K 9×9×9,5 cm

Cena: 1,67 € bez DPH / 2,00 € s DPH

detail

Carex comans 'Bronco' - ostrica

Carex Comans 'Bronco'

Okrasná tráva, vysoká do 30 cm, tvoriaca trsy úzkych, hnedo sfarbených prevýsajúcich listov. Kvitne nenápadne v IX. mesiaci. Vyhovujú jej slnečné stanovištia na priepustných, mierne vlhkých až suchších stanovištiach. Uplatní sa v záhonoch, vysadená vo voľných skupinách na štrkovom mulči, na skalkách, v nádobách.

Kontajner: K 9×9 cm

Cena: 1,67 € bez DPH / 2,00 € s DPH

detail

Carex howardii 'Phoenix Green' - ostrica

Carex Howardii 'Phoenix Green'

Trsovitá tráva tvoriaca vankúše sviežo zelených listov v polguľovom trse, vysokom do 30 cm. Konce listov sa na jeseň vyfarbujú do bronzova a zostávajú rovnako vyfarbené i počas zimi. Kvety nenápadné, objavujúce sa v VII. - IX. mesiaci. Prosperuje v priepustných, na živiny bohatých, mierne vlhkých pôdach na polotienistom až slnečnom stanovišti. Uplatní sa na záhonoch, v skupinových výsadbách, i v zmiešaných záhonoch, často sa vysádza ako náhrada trávniku v polotieni, v nádobách.

Kontajner: K 9×9×9,5 cm

Cena: 1,83 € bez DPH / 2,20 € s DPH

detail

Carex muskingumensis 'Little Midge' - ostrica muskingumenská 'Little Midge'

Carex Muskingumensis 'Little Midge'

Kompaktná, trsovitá tráva, tvoriaca vzpriamené stonky, vysoké do 30 cm, olistené úzkymi, dlhými, jasne zelenými, vodorovne umiestnenými listami. V VI.-VIII. mesiaci sa nad listami objavujú drobné hnedasté klásky. Vyhovujú mu na živiny bohaté, mierne vlhké až podmáčané pôdy na slnečnom alebo polotienistom stanovišti. Vysádza sa na záhony, do skupín, ako náhrada trávniku, na vlhké skalky, do nádob.

Kontajner: K11

Cena: 2,92 € bez DPH / 3,50 € s DPH

detail

Carex pendula - ostrica previsnutá

Carex Pendula

Trsovitá, tvoriaca stálozelené, dlhé až 90 cm, jemne zahnuté listy, nad ktoré vyrastajú stonky dlhé i viac ako 1 m, nesúce dlhé previsnuté jahňadám podobné, najskôr zelené, neskôr hnedé kvtenstvá, objavuvjúce sa v VI. mesiaci. Obľubuje vlhkú až podmáčanú pôdu na slnku i polotieni, ale dobre znáša i tieň. Vysádza sa ako solitér, do skupín, k vodným plochám, do záhonov, prírode podobných výsadieb.

Kontajner: K 11×11 cm

Cena: 2,92 € bez DPH / 3,50 € s DPH

detail

Carex testacea 'Prairie Fire' - ostrica

Carex Testacea 'Prairie Fire'

Trsovitá, vždyzelená s ohnutými listami 60 cm dlhými, tvoriaca  polguľové trsy 40 cm vysokými. Na exponovanejších stanovištiach, rastú listy viac vzpriamené. Listy sa na slnku, v druhej polovici leta sa listy vyfarbujú do bronzova až oranžova. Kvety nenápadné, objavujúce sa v VII. - IX. mesiaci. Obľubuje priepustné, mierne vlhké až suchšie pôdy na slnečnom stanovišti. Vysádza sa na záhony, do skupín, do zmiešaných výsadieb, do skaliek, do nádob.

Kontajner: K 9×9×9,5 cm

Cena: 1,83 € bez DPH / 2,20 € s DPH

detail

Cortaderia selloana - kortadéria pampová

Cortaderia Selloana

Tvorí trsy jemných listov vysokých 90 cm, nad ktoré v IX. - X. mesiaci vyrastajú až 230 cm vysoké stvoly nesúce bohaté striebristé metliny. Vyžaduje slnečné stanovište, suchšie až suché pôdy a ochranu pred zimnou vlahou. Vysádza sa ako solitéra, kvety sa dajú sušiť.

Kontajner: Ko1,5 l

Cena: 3,33 € bez DPH / 4,00 € s DPH

detail

Cortaderia selloana 'Rosea' - kortadéria pampová (pampová tráva)

Cortaderia Selloana 'Rosea'

Tvorí trsy jemných listov vysokých 90 cm, nad ktoré v IX. - X. mesiaci vyrastajú až 230 cm vysoké stvoly nesúce bohaté striebristé metliny s hnedo ružovým nádychom. Vyžaduje slnečné stanovište, mierne vlhké až suchšie pôdy a ochranu pred zimnou vlahou. Vysádza sa ako solitéra, kvety sa dajú sušiť.

Kontajner: Ko1,5L

Cena: 3,33 € bez DPH / 4,00 € s DPH

detail

Deschampsia caespitosa 'Goldtau' - metlica trsnatá

Deschampsia Caespitosa 'Goldtau'

Trsnatá tráva tvoriaca tuhé tmavozelené listy vysoké do 30 cm, nad ktoré vyrastá v VII. - VIII. mesiaci množstvo jemných vzdušných kvetenstiev, svetlo zelnej farby, vysokých 70 cm, neskôr získavajú žltú farbu . Kvetenstvá sú esteticky hodnotné často až do zimy. Na pôdu ani polohu nie je náročná, znesie vlhko i suchšie pôdy na slnku i v tieni, ale najlepšie prosperuje v mierne vlhkých pôdach. Pre veľkú nenáročnosť je jej využitie takmer univerzálne, od okrasných záhonov, skupinových výsadieb až po pestovanie v nádobách.

Kontajner: K 9×9 cm

Cena: 1,67 € bez DPH / 2,00 € s DPH

detail

Deschampsia caespitosa 'Palava' - metlica trsnatá

Deschampsia Caespitosa 'Palava'

Trsnatá tráva tvoriaca tuhé tmavozelené listy vysoké 30 cm, nad ktoré vyrastá v VII. - IX. mesiaci množstvo jemných vzdušných kvetenstiev, svetlej farby, vysokých 50cm . Kvetenstvá sú esteticky hodnotné často až do zimy a netvoria klíčivé semená, vďaka čomu sa sama nepresieva, narozdiel od základného druhu. Na pôdu ani polohu nie je náročná, znesie vlhko i suchšie pôdy na slnku i v tieni, ale najlepšie prosperujev mierne vlhkých pôdach. Pre veľkú nenáročnosť je jej využitie takmer univerzálne, od okrasných záhonov, väčších skaliek, skupinových výsadieb až po pestovanie v nádobách.

Kontajner: K 9×9×9,5 cm

Cena: 1,67 € bez DPH / 2,00 € s DPH

detail

Deschampsia caespitosa 'Palava' - metlica trsnatá 'Palava'

Deschampsia Caespitosa 'Palava'

Trsnatá tráva tvoriaca tuhé tmavozelené listy vysoké 30 cm, nad ktoré vyrastá v VII. - IX. mesiaci množstvo jemných vzdušných kvetenstiev, svetlej farby, vysokých 50cm . Kvetenstvá sú esteticky hodnotné často až do zimy a netvoria klíčivé semená, vďaka čomu sa sama nepresieva, narozdiel od základného druhu. Na pôdu ani polohu nie je náročná, znesie vlhko i suchšie pôdy na slnku i v tieni, ale najlepšie prosperujev mierne vlhkých pôdach. Pre veľkú nenáročnosť je jej využitie takmer univerzálne, od okrasných záhonov, väčších skaliek, skupinových výsadieb až po pestovanie v nádobách.

Kontajner: Ko 1,5 L

Cena: 2,92 € bez DPH / 3,50 € s DPH

detail

Festuca alpina - kostrava horská

Festuca Alpina

Trsnatá tráva, tvoriaca trsy jemných nitkovitých svetlo zelených listov z ktorých v V. - VI. mesiaci vyrastajú steblá vysoké 20 - 30 cm nesúce stiahnuté klásky. Klásky i steblá sú svetlo-fialovo sfarbené, pri presvietení slnkom sa farbia až do ružova. Vyhovujú jej suchšie pôdy na slnku, ale znesie aj slabšie zatienenie. Uplatní sa na skalkách, v nádobách, prírode blízkych výsadbách, ale i na suchších záhonoch v malých skupinkách, i v skupinových výsadbách.

Kontajner: K9×9×9,5cm

Cena: 1,67 € bez DPH / 2,00 € s DPH

detail

Festuca gautieri 'Pic Carlit' - kostrava medvedia

Festuca Pumila

Spočiatku tvorí vankúše, neskôr sa rozrastá až do kobercov, vysokých 10-15 cm tvorených tuhými úzkymi, smaragdovo zelenými listami, nad ktoré riedko vyrastajú 20 cm vysoké klásky svetlo zelenej farby, postupne usychjú do slamovo žlta. Listy vytrvúvajú zelené i cez zimu, na jar sú najstaršie listy suché, ale rýchlo ich prerastajú mladé listy. Vyhovujú jej mierne vlhké až suchšie pôdy v ľahkom polotieni, ale pri mierne vlhkej pôde zvládajú dobre i slnečné stanovištia. Na jar je vhodné prihnojenie dusíkom, čo urýchli rast a vďaka tomu sú suché listy rýchlo prekryté mladými. Uplatní sa ako náhrada trávniku, kde tvorí nepravidelne kopčekovité malebné porasty, na skalky, obruby záhonov, podrast svetlých drevín.

Kontajner: K 9×9×9,5 cm

Cena: 1,92 € bez DPH / 2,30 € s DPH

detail

Festuca glauca 'Intense Blue' - kostrava sivá

Festuca Glauca 'Intense Blue'

Trsnatá tráva, tvoriaca trsy tuhých sivo modrých 20 cm dlhých listov z ktorých v V. - VI. mesiaci vyrastajú steblá vysoké 30 cm nesúce stiahnuté klásky, ktoré sú najskôr svetlo zelené, neskôr slamovo žlté. Vyhovujú jej suchšie, na živiny chudobné pôdy na slnku, ale znesie aj slabšie zatienenie. Na suchších chudobných pôdach pomalšie starne. Na živných pôdach je potrebné častejšie rozsádzať. Uplatní sa na skalkách, v nádobách, prírode blízkych výsadbách, ale i na suchších záhonoch v malých skupinkách, i v skupinových výsadbách.

Kontajner: K9×9 cm

Cena: 1,67 € bez DPH / 2,00 € s DPH

detail

kontakt

Ing. Radoslav Skalský
0908 609 439

Tomáš Skalský
0905 867 670

E-mail info@skalskytrvalky.sk

Sídlo
Hurbanova Ves č.10
90301 Senec

Otváracie hodiny:
od 21.3. do 21.4
pondelok 16.30 - 19.00
utorok zatvorené
streda 16.30 - 19.00
štvrtok zatvorené
piatok 16.30 - 19.00
sobota 16.00 - 19.00
nedeľa zatvorené
od 22.4. do 30.9.
pondelok 17.00 - 20.00
utorok 17.00 - 20.00
streda zatvorené
štvrtok 17.00 - 20.00
piatok 17.00 - 20.00
sobota 16.00 - 19.00
nedeľa zatvorené
od 1.10. do 15.11.
pondelok 14.00 - 17.00
utorok zatvorené
streda 14.00 - 17.00
štvrtok zatvorené
piatok 14.00 - 17.00
sobota 14.00 - 17.00
nedeľa zatvorené


Logo2