Okrasné trávy

Bouteloua gracilis - grama štíhla

Bouteloua Gracilis

Menšia jemná trsnatá tráva dorastajúca do výšky 40 cm. V VII. - IX. mesiaci zdobia rastlinu drobné súkvetia uložené horizontálne, oproti vertikálne postaveným stonkám. Obľubuje suchšie priepustné pôdy a slnečné stanovištia. Uplatní sa hlavne v suchších záhonoch, ale i v nádobách.

Kontajner: K 9×9×9,5 cm

Cena: 1,33 € bez DPH / 1,60 € s DPH

detail

Briza media - traslica prostredná

Briza Media

Vytvára trsy listov nad ktoré vyrastajú v V. - VII. mesiaci 30 - 50 cm vysoké stonky s riedkym súkvetím srdiečkovitých kláskov na tenkých stopkách, ktoré sa pri vánku trasú. Uprednostňuje suchšie pôdy na slnečnom stanovišti. Uplatní sa v suchších záhonoch, ale na väčších skalkách. Používa sa na sušenie súkvetí do kytíc.

Kontajner: K9×9×9,5 cm

Cena: 1,25 € bez DPH / 1,50 € s DPH

detail

Calamagrostis × acutiflora 'Karl Foester' - smlz

Calamagrostis X Acutiflora Karl Foerster

Trsovitá, hustá, pomaly sa rozrastajúca, 120 cm vysoká, s výrazne vzpriameným vzrastom. Strieborno bronzové až purpurovo hnedé, dlhé, úzke metliny objavujúce sa v VII. - IX. mesiaci, sa neskôr sfarbujú do slamovo žlta a vytrvávajú na rastline až do jari. Na pôdu nie je náročná, obľubuje mierne vlhké pôdy, ale znesie i suchšie, na slnečnom až polotienistom stanovišti. Uplatní sa v záhonoch od solitér až po rozsiahle monokultúrne výsadby, prírode podobné výsadby, rez a sušenie súkvetí.

Kontajner: K 9×9 cm

Cena: 1,33 € bez DPH / 1,60 € s DPH

detail

Calamagrostis brachytricha - smlz

Calamagrostis Brachytricha

Trsovitá, vzpriamená, lievikovitáho tvaru, 80 cm vysoká. Tvorí vretenovité, striebristé metliny s ružovým nádychom v VIII. - IX. mesiaci, neskôr sa sfarbujú do strieborno slamovo žlta a vytrvávajú na rastline až do jari. Na pôdu nie je náročná, obľubuje však humóznejšie, mierne vlhké pôdy, na slnečnom stanovišti. Uplatní sa v záhonoch od solitér až po monokultúrne výsadby, prírode podobné výsadby, rez a sušenie súkvetí.

Kontajner: K 11×11×12 cm

Cena: 2,08 € bez DPH / 2,50 € s DPH

detail

Carex comans 'Bronco' - ostrica

Carex Comans 'Bronco'

Okrasná tráva, vysoká do 30 cm, tvoriaca trsy úzkych, hnedo sfarbených prevýsajúcich listov. Kvitne nenápadne v IX. mesiaci. Vyhovujú jej slnečné stanovištia na priepustných, mierne vlhkých až suchších stanovištiach. Uplatní sa v záhonoch, vysadená vo voľných skupinách na štrkovom mulči, na skalkách, v nádobách.

Cena: 1,33 € bez DPH / 1,60 € s DPH

detail

Carex comans 'Frosted Curls' - ostrica

Carex Comans 'Frosted Curls'

Trsovitá travina tvoriaca vankúše dlhých svetlo zelených dlhých prevýsajúcich listov. Pri pohlade na rastlinu pôsobí strieborným dojmom. Obľubuje mierne vlhké, priepustnejšie pôdy na slnku i v polotieni. Vysádza sa do skupín, do záhonov, nádob, ako podrast pod svetlé dreviny, skalky.

Kontajner: K 9×9 cm

Cena: 1,42 € bez DPH / 1,70 € s DPH

detail

Carex oshimensis 'Evergold' - ostrica ošimenská

Carex Oshimensis 'Evergold'

Nízka okrasná tráva dorastajúca 20 cm s dlhými stálozelenými listami so širokým žltým pásom v strede. Kvitne vo IV.- V. mesiaci málo výraznými tmavými kláskami. Obľubuje mierne vlhké humózne pôdy v polotieni. Vysádza sa ako podrast, do záhonov, skaliek v polotieni, do nádob.

Kontajner: Ko1L

Cena: 2,17 € bez DPH / 2,60 € s DPH

detail

Carex pendula - ostrica previsnutá

Carex Pendula

Trsovitá, tvoriaca stálozelené, dlhé až 90 cm, jemne zahnuté listy, nad ktoré vyrastajú stonky dlhé i viac ako 1 m, nesúce dlhé previsnuté jahňadám podobné, najskôr zelené, neskôr hnedé kvtenstvá, objavuvjúce sa v VI. mesiaci. Obľubuje vlhkú až podmáčanú pôdu na slnku i polotieni, ale dobre znáša i tieň. Vysádza sa ako solitér, do skupín, k vodným plochám, do záhonov, prírode podobných výsadieb.

Kontajner: K 11×11 cm

Cena: 2,08 € bez DPH / 2,50 € s DPH

detail

Cortaderia selloana - kortadéria pampová

Cortaderia Selloana

Tvorí trsy jemných listov vysokých 90 cm, nad ktoré v IX. - X. mesiaci vyrastajú až 230 cm vysoké stvoly nesúce bohaté striebristé metliny. Vyžaduje slnečné stanovište, suchšie až suché pôdy a ochranu pred zimnou vlahou. Vysádza sa ako solitéra, kvety sa dajú sušiť.

Kontajner: Ko1,5 l

Cena: 2,50 € bez DPH / 3,00 € s DPH

detail

Cortaderia selloana 'Rosea' - kortadéria pampová (pampová tráva)

Cortaderia Selloana 'Rosea'

Tvorí trsy jemných listov vysokých 90 cm, nad ktoré v IX. - X. mesiaci vyrastajú až 230 cm vysoké stvoly nesúce bohaté striebristé metliny s hnedo ružovým nádychom. Vyžaduje slnečné stanovište, mierne vlhké až suchšie pôdy a ochranu pred zimnou vlahou. Vysádza sa ako solitéra, kvety sa dajú sušiť.

Kontajner: Ko1,5L

Cena: 2,50 € bez DPH / 3,00 € s DPH

detail

Festuca alpina - kostrava horská

Festuca Alpina

Trsnatá tráva, tvoriaca trsy jemných nitkovitých svetlo zelených listov z ktorých v V. - VI. mesiaci vyrastajú steblá vysoké 20 - 30 cm nesúce stiahnuté klásky. Klásky i steblá sú svetlo-fialovo sfarbené, pri presvietení slnkom sa farbia až do ružova. Vyhovujú jej suchšie pôdy na slnku, ale znesie aj slabšie zatienenie. Uplatní sa na skalkách, v nádobách, prírode blízkych výsadbách, ale i na suchších záhonoch v malých skupinkách, i v skupinových výsadbách.

Kontajner: K9×9×9,5cm

Cena: 1,33 € bez DPH / 1,60 € s DPH

detail

Festuca glauca 'Intense Blue' - kostrava sivá

Festuca Glauca 'Intense Blue'

Trsnatá tráva, tvoriaca trsy tuhých sivo modrých 20 cm dlhých listov z ktorých v V. - VI. mesiaci vyrastajú steblá vysoké 30 cm nesúce stiahnuté klásky, ktoré sú najskôr svetlo zelené, neskôr slamovo žlté. Vyhovujú jej suchšie, na živiny chudobné pôdy na slnku, ale znesie aj slabšie zatienenie. Na suchších chudobných pôdach pomalšie starne. Na živných pôdach je potrebné častejšie rozsádzať. Uplatní sa na skalkách, v nádobách, prírode blízkych výsadbách, ale i na suchších záhonoch v malých skupinkách, i v skupinových výsadbách.

Kontajner: K9×9×9,5cm

Cena: 1,33 € bez DPH / 1,60 € s DPH

detail

Festuca glauca 'Zwergenkönig' - kostrava sivá

Festuca Glauca 'Zwergenkönig'

Trsnatá tráva, tvoriaca trsy tuhých sivo modrých len 10 cm dlhých listov z ktorých v V. - VI. mesiaci vyrastajú steblá vysoké 20 cm nesúce stiahnuté klásky, ktoré sú najskôr svetlo zelené, neskôr slamovo žlté. Vyhovujú jej suchšie, na živiny chudobné pôdy na slnku, ale znesie aj slabšie zatienenie. Na suchších chudobných pôdach pomalšie starne. Na živných pôdach je potrebné častejšie rozsádzať. Uplatní sa na skalkách, v nádobách, ale i na suchších záhonoch v malých skupinkách, i v skupinových výsadbách.

Kontajner: K9×9×9,5cm

Cena: 1,33 € bez DPH / 1,60 € s DPH

detail

Festuca scoparia - kostrava medvedia

Festuca Pumila

Nízka vankúšovitá tráva vysoká 10 cm, sviežo zelenej farby s tuhými jemnými listami. Kvitne drobnými kláskami v V. - VII. mesiaci. Obľubuje mierne vlhké až suchšie priepustné pôdy na slnku, alebo v ľahkom polotieni. Uplatní sa na skalkách, ako náhrada trávniku, na obruby, do nádob.

Kontajner: K9

Cena: 1,42 € bez DPH / 1,70 € s DPH

detail

Imperata cylindrica 'Red Baron'

Imperata Cylindrica 'Red Baron'

Výrazná 40 cm vysoká tráva, rozrastajúca sa výbežkami, so vertikálne postavenými listami, ktoré sú v hornej tretine sfarbené najskôr do vínovočervena, neskôr sa farba mení až na žiarivo červenú. Kvety u nás nevytvára. Vyhovujú jej mierne vlhké pôdy, na slnku alebo polotieni, ale v polotieni sa menej vyfarbuje. Nemá rada zimné premokrenie. Vysádza sa do záhonov, skupinových výsadieb, nádob.

Kontajner: K11×11 cm

Cena: 2,33 € bez DPH / 2,80 € s DPH

detail

Melica ciliata - mednička brvitá

Melica Ciliata

Trsovitá až krátko výbežkatá tráva tvoriaca trsy sivozelených listov, nad ktorími, v V.-VI. mesiaci, rozkvitajú na 30-50 cm vysokých stonkách striebristé chĺpkaté klasy. Obľubuje priepustné, suchšie až mierne vlhké pôdy, na slnku. Vysádza sa na veľké skalky, do prírodne podobných výsadieb, klasy sa režú do kytíc a na sušenie.

Kontajner: K 9×9 cm

Cena: 1,33 € bez DPH / 1,60 € s DPH

detail

Miscanthus sinensis ´Gracillimus´ - ozdobnica čínska

Miscanthus Sinensis ´Gracillimus´

Kultivar ozdobnice pestovanej pre jej 130 - 150 cm vysoké trsy úzkych oblúkovite prevísajúcim, tmavo zeleným listom. Kvitne len zriedka, ak je dlhá jeseň. Vyžaduje Slnečné a suchšie stanovištia, no znesie i ľahký tieň. Pre svoj jemný a vzdušný vzhľad je vhodná hlavne ako solitera, ale uplatní sa i vysadená v skupinách, záhonoch, či nádobách.

Kontajner: Ko 2 L

Cena: 2,92 € bez DPH / 3,50 € s DPH

detail

Miscanthus sinensis 'Silberfeder' - ozdobnica čínska

Miscanthus Sinensis 'Silberfeder'

Ozdobnica vysoká až 220 cm má nálevkovitý vzrast, tvorený dlhými širokými oblúkovito prevýsajúcimi listami, nad ktoré vyrastajú počas IX. mesiaca strieborno biele súkvetia. Znesie slnko i ľahký polotieň, pôdy mierne vlhké až suché. Uplatní sa ako solitera, ale vynikne i z záhonoch a pri vodných plochách. Súkvetia je možné sušiť.

Cena: 2,92 € bez DPH / 3,50 € s DPH

detail

Miscanthus sinensis ´Zebrina´ - ozdobnica čínska

Miscanthus Sinensis ´Zebrina´

Zaujínavý kultivar ozdobnice dorastajúci 180 - 200 cm, ktorej zelené listy sú priečne žlto pruhované. Kvitne v IX. - X. mesiaci najskôr hnedými, neskôr striebristo šedými súkvetiami. Vyžaduje slnko, ale znesie i ľahký polotieň, pôdy mierne vlhké až suché. Uplatní sa hlavne ako zaujímavá solitera, ale i vysadená v záhone. Súkvetia je možné používať sušiť.

Kontajner: Ko2L

Cena: 2,92 € bez DPH / 3,50 € s DPH

detail

Molinia caerulea 'Edith Dudszus' - bezkolenec belasý

Molinia Caerulea 'Edith Dudszus'

Trsovitá tráva s úzkymi tmavozelenými listami vysokými 40 cm, nad ktoré v VIII. - X. mesiaci vejárovito vyrastajú 60 až 120 cm vysoké steblá s až 30 cm dlhými úzkymi, tmavopurpurovými súkvetiami, ktoré pri zasychaní trochu strácajú farbu. Rastlina na slnku na jeseň vyfarbuje do žlto oranžova. Je nenáročná, znáša vlhké až suchšie pôdy, na slnku, prípadne v ľahkom polotieni. Nenáročná elegantná tráva vysádzaná ako solitéra, v skupinách, do záhonov, k vodným plochám, ako predsadba pred drevinami, kde vyniknú jemné kvetenstvá, hlavne na jeseň keď vyfarbuje.

Kontajner: K 9×9×9,5 cm

Cena: 1,33 € bez DPH / 1,60 € s DPH

detail

kontakt

Ing. Radoslav Skalský
0908 609 439

Tomáš Skalský
0905 867 670

E-mail info@skalskytrvalky.sk

Sídlo
Hurbanova Ves č.10
90301 Senec

Otváracie hodiny:
od 21.3. do 21.4
pondelok 16.30 - 19.00
utorok zatvorené
streda 16.30 - 19.00
štvrtok zatvorené
piatok 16.30 - 19.00
sobota 16.00 - 19.00
nedeľa zatvorené
od 22.4. do 30.9.
pondelok 17.00 - 20.00
utorok 17.00 - 20.00
streda zatvorené
štvrtok 17.00 - 20.00
piatok 17.00 - 20.00
sobota 16.00 - 19.00
nedeľa zatvorené
od 1.10. do 15.11.
pondelok 14.00 - 17.00
utorok zatvorené
streda 14.00 - 17.00
štvrtok zatvorené
piatok 14.00 - 17.00
sobota 14.00 - 17.00
nedeľa zatvorené


Logo2