Okrasné trávy

Bouteloua gracilis - grama štíhla

Bouteloua Gracilis

Menšia jemná trsnatá tráva dorastajúca do výšky 40 cm. V VII. - IX. mesiaci zdobia rastlinu drobné súkvetia uložené horizontálne, oproti vertikálne postaveným stonkám. Obľubuje suchšie priepustné pôdy a slnečné stanovištia. Uplatní sa hlavne v suchších záhonoch, ale i v nádobách.

Kontajner: K 9×9×9,5 cm

Cena: 1,33 € bez DPH / 1,60 € s DPH

detail

Briza media - traslica prostredná

Briza Media

Vytvára trsy listov nad ktoré vyrastajú v V. - VII. mesiaci 30 - 50 cm vysoké stonky s riedkym súkvetím srdiečkovitých kláskov na tenkých stopkách, ktoré sa pri vánku trasú. Uprednostňuje suchšie pôdy na slnečnom stanovišti. Uplatní sa v suchších záhonoch, ale na väčších skalkách. Používa sa na sušenie súkvetí do kytíc.

Kontajner: K9×9×9,5 cm

Cena: 1,25 € bez DPH / 1,50 € s DPH

detail

Calamagrostis × acutiflora 'Karl Foester' - smlz

Calamagrostis X Acutiflora Karl Foerster

Trsovitá, hustá, pomaly sa rozrastajúca, 120 cm vysoká, s výrazne vzpriameným vzrastom. Strieborno bronzové až purpurovo hnedé, dlhé, úzke metliny objavujúce sa v VII. - IX. mesiaci, sa neskôr sfarbujú do slamovo žlta a vytrvávajú na rastline až do jari. Na pôdu nie je náročná, obľubuje mierne vlhké pôdy, ale znesie i suchšie, na slnečnom až polotienistom stanovišti. Uplatní sa v záhonoch od solitér až po rozsiahle monokultúrne výsadby, prírode podobné výsadby, rez a sušenie súkvetí.

Kontajner: K 9×9 cm

Cena: 1,33 € bez DPH / 1,60 € s DPH

detail

Calamagrostis × acutiflora 'Overdam' - smlz

Calamagrostis Overdam

Trsovitá, pomaly sa rozrastajúca, 120 cm vysoká, s výrazne vzpriameným vzrastom. Listy ma po okrajoch lemované bielimy písikmi, často s ružovočerveným nýdychom. Strieborné s fialovým nádychom, až sivasto ružové, dlhé, úzke metliny objavujúce sa v VII. - IX. mesiaci, sa neskôr sfarbujú do slamovo žlta a vytrvávajú na rastline až do jari. Na pôdu nie je náročná, obľubuje mierne vlhké pôdy, ale znesie i suchšie, na slnečnom až polotienistom stanovišti. Uplatní sa v záhonoch od solitér až po rozsiahle monokultúrne výsadby, prírode podobné výsadby, rez a sušenie súkvetí.

Kontajner: K 11×11×12 cm

Cena: 2,08 € bez DPH / 2,50 € s DPH

detail

Calamagrostis brachytricha - smlz

Calamagrostis Brachytricha

Trsovitá, vzpriamená, lievikovitáho tvaru, 80 cm vysoká. Tvorí vretenovité, striebristé metliny s ružovým nádychom v VIII. - IX. mesiaci, neskôr sa sfarbujú do strieborno slamovo žlta a vytrvávajú na rastline až do jari. Na pôdu nie je náročná, obľubuje však humóznejšie, mierne vlhké pôdy, na slnečnom stanovišti. Uplatní sa v záhonoch od solitér až po monokultúrne výsadby, prírode podobné výsadby, rez a sušenie súkvetí.

Kontajner: K 11×11×12 cm

Cena: 2,08 € bez DPH / 2,50 € s DPH

detail

Carex comans 'Bronco' - ostrica

Carex Comans 'Bronco'

Okrasná tráva, vysoká do 30 cm, tvoriaca trsy úzkych, hnedo sfarbených prevýsajúcich listov. Kvitne nenápadne v IX. mesiaci. Vyhovujú jej slnečné stanovištia na priepustných, mierne vlhkých až suchších stanovištiach. Uplatní sa v záhonoch, vysadená vo voľných skupinách na štrkovom mulči, na skalkách, v nádobách.

Cena: 1,33 € bez DPH / 1,60 € s DPH

detail

Carex comans 'Frosted Curls' - ostrica

Carex Comans 'Frosted Curls'

Trsovitá travina tvoriaca vankúše dlhých svetlo zelených dlhých prevýsajúcich listov. Pri pohlade na rastlinu pôsobí strieborným dojmom. Obľubuje mierne vlhké, priepustnejšie pôdy na slnku i v polotieni. Vysádza sa do skupín, do záhonov, nádob, ako podrast pod svetlé dreviny, skalky.

Kontajner: K 9×9 cm

Cena: 1,42 € bez DPH / 1,70 € s DPH

detail

Carex howardii 'Phoenix Green' - ostrica

Carex Howardii 'Phoenix Green'

Trsovitá tráva tvoriaca vankúše sviežo zelených listov v polguľovom trse, vysokom do 30 cm. Konce listov sa na jeseň vyfarbujú do bronzova a zostávajú rovnako vyfarbené i počas zimi. Kvety nenápadné, objavujúce sa v VII. - IX. mesiaci. Prosperuje v priepustných, na živiny bohatých, mierne vlhkých pôdach na polotienistom až slnečnom stanovišti. Uplatní sa na záhonoch, v skupinových výsadbách, i v zmiešaných záhonoch, často sa vysádza ako náhrada trávniku v polotieni, v nádobách.

Kontajner: K 9×9×9,5 cm

Cena: 1,42 € bez DPH / 1,70 € s DPH

detail

Carex oshimensis 'Evergold' - ostrica ošimenská

Carex Oshimensis 'Evergold'

Nízka okrasná tráva dorastajúca 20 cm s dlhými stálozelenými listami so širokým žltým pásom v strede. Kvitne vo IV.- V. mesiaci málo výraznými tmavými kláskami. Obľubuje mierne vlhké humózne pôdy v polotieni. Vysádza sa ako podrast, do záhonov, skaliek v polotieni, do nádob.

Kontajner: Ko1L

Cena: 2,17 € bez DPH / 2,60 € s DPH

detail

Cortaderia selloana - kortadéria pampová

Cortaderia Selloana

Tvorí trsy jemných listov vysokých 90 cm, nad ktoré v IX. - X. mesiaci vyrastajú až 230 cm vysoké stvoly nesúce bohaté striebristé metliny. Vyžaduje slnečné stanovište, suchšie až suché pôdy a ochranu pred zimnou vlahou. Vysádza sa ako solitéra, kvety sa dajú sušiť.

Kontajner: Ko1,5 l

Cena: 2,50 € bez DPH / 3,00 € s DPH

detail

Cortaderia selloana 'Rosea' - kortadéria pampová (pampová tráva)

Cortaderia Selloana 'Rosea'

Tvorí trsy jemných listov vysokých 90 cm, nad ktoré v IX. - X. mesiaci vyrastajú až 230 cm vysoké stvoly nesúce bohaté striebristé metliny s hnedo ružovým nádychom. Vyžaduje slnečné stanovište, mierne vlhké až suchšie pôdy a ochranu pred zimnou vlahou. Vysádza sa ako solitéra, kvety sa dajú sušiť.

Kontajner: Ko1,5L

Cena: 2,50 € bez DPH / 3,00 € s DPH

detail

Deschampsia caespitosa 'Palava' - metlica trsnatá

Deschampsia Caespitosa 'Palava'

Trsnatá tráva tvoriaca tuhé tmavozelené listy vysoké 30 cm, nad ktoré vyrastá v VII. - IX. mesiaci množstvo jemných vzdušných kvetenstiev, svetlej farby, vysokých 50cm . Kvetenstvá sú esteticky hodnotné často až do zimy a netvoria klíčivé semená, vďaka čomu sa sama nepresieva, narozdiel od základného druhu. Na pôdu ani polohu nie je náročná, znesie vlhko i suchšie pôdy na slnku i v tieni, ale najlepšie prosperujev mierne vlhkých pôdach. Pre veľkú nenáročnosť je jej využitie takmer univerzálne, od okrasných záhonov, väčších skaliek, skupinových výsadieb až po pestovanie v nádobách.

Kontajner: K 9×9×9,5 cm

Cena: 1,33 € bez DPH / 1,60 € s DPH

detail

Festuca scoparia - kostrava medvedia

Festuca Pumila

Nízka vankúšovitá tráva vysoká 10 cm, sviežo zelenej farby s tuhými jemnými listami. Kvitne drobnými kláskami v V. - VII. mesiaci. Obľubuje mierne vlhké až suchšie priepustné pôdy na slnku, alebo v ľahkom polotieni. Uplatní sa na skalkách, ako náhrada trávniku, na obruby, do nádob.

Kontajner: K9

Cena: 1,42 € bez DPH / 1,70 € s DPH

detail

Festuca 'Warberla' - kostrava 'Warberla'

Festuca 'Walberta

Trsnatá tráva, tvoriaca trsy jemných nitkovitých sýto zelených listov z ktorých v V. - VI. mesiaci vyrastajú steblá vysoké 20 - 30 cm nesúce stiahnuté klásky. Klásky i steblá sú fialovo červené. Vyhovujú jej suchšie pôdy na slnku, ale znesie aj slabšie zatienenie. Uplatní sa na skalkách, v nádobách, prírode blízkych výsadbách, ale i na suchších záhonoch v malých skupinkách, i v skupinových výsadbách.

Kontajner: K9×9×9,5cm

Cena: 1,33 € bez DPH / 1,60 € s DPH

detail

Luzula sylvatica 'Starmaker' - chlpaňa hájna

Luzula Sylvatica 'Starmaker'

Kobercovitá, pomaly sa krátkymi výbežkami rozrastajúca tráva, tvoriaca husté porasty stálozelených širokých listov, dorastajúcich do výšky 30 cm. Kvety sa objavujú v V. - VI. mesiaci, na dlhých stonkách, usporiadaných do riedkych metlinách, gaštanovo hnedej farby. Uprednostňujú humózne, priepustné, mierne vlhké pôdy v polotienistom až tienistom stanovišti. Uplatní sa hlavne ako náhrada trávniku v zatienených partiách, ale uplatní sa i v malých skupinách na záhonoch, pri vodných plochách, v nádobách.

Kontajner: K 11×11×12 cm

Cena: 2,08 € bez DPH / 2,50 € s DPH

detail

Miscanthus sinensis 'Silberfeder' - ozdobnica čínska

Miscanthus Sinensis 'Silberfeder'

Ozdobnica vysoká až 220 cm má nálevkovitý vzrast, tvorený dlhými širokými oblúkovito prevýsajúcimi listami, nad ktoré vyrastajú počas IX. mesiaca strieborno biele súkvetia. Znesie slnko i ľahký polotieň, pôdy mierne vlhké až suché. Uplatní sa ako solitera, ale vynikne i z záhonoch a pri vodných plochách. Súkvetia je možné sušiť.

Cena: 2,92 € bez DPH / 3,50 € s DPH

detail

Miscanthus sinensis ´Zebrina´ - ozdobnica čínska

Miscanthus Sinensis ´Zebrina´

Zaujínavý kultivar ozdobnice dorastajúci 180 - 200 cm, ktorej zelené listy sú priečne žlto pruhované. Kvitne v IX. - X. mesiaci najskôr hnedými, neskôr striebristo šedými súkvetiami. Vyžaduje slnko, ale znesie i ľahký polotieň, pôdy mierne vlhké až suché. Uplatní sa hlavne ako zaujímavá solitera, ale i vysadená v záhone. Súkvetia je možné používať sušiť.

Kontajner: Ko2L

Cena: 2,92 € bez DPH / 3,50 € s DPH

detail

Molinia caerulea 'Edith Dudszus' - bezkolenec belasý

Molinia Caerulea 'Edith Dudszus'

Trsovitá tráva s úzkymi tmavozelenými listami vysokými 40 cm, nad ktoré v VIII. - X. mesiaci vejárovito vyrastajú 60 až 120 cm vysoké steblá s až 30 cm dlhými úzkymi, tmavopurpurovými súkvetiami, ktoré pri zasychaní trochu strácajú farbu. Rastlina na slnku na jeseň vyfarbuje do žlto oranžova. Je nenáročná, znáša vlhké až suchšie pôdy, na slnku, prípadne v ľahkom polotieni. Nenáročná elegantná tráva vysádzaná ako solitéra, v skupinách, do záhonov, k vodným plochám, ako predsadba pred drevinami, kde vyniknú jemné kvetenstvá, hlavne na jeseň keď vyfarbuje.

Kontajner: K 9×9×9,5 cm

Cena: 1,33 € bez DPH / 1,60 € s DPH

detail

Molinia caerulea 'Heidebraut' - bezkolenec modrý

Molinia Caerulea 'Heidebrant'

Trsnatá tráva s úzkymi tmavozelenými listami vysokými 40 cm, nad ktoré v VIII. - X. mesiaci vejárovito vyrastajú až 120 cm vysoké steblá s až 30 cm dlhými úzkymi súkvetiami, ktoré sa sfarbujú do žlta. Rastlina na slnku na jeseň vyfarbuje do žlto oranžova.  Obľubuje mierne vlhké až mierne suché pôdy na slnku, prípadne v ľahkom polotieni. Krátkodobo znesie i sucho. Nenáročná elegantná tráva vysádzaná ako solitéra, do skupinách, do záhonov, k vodným plochám, ako predsadba pred drevinami, kde vyniknú jemné kvetenstvá, hlavne na jeseň keď vyfarbuje.

Kontajner: K 9×9×9,5 cm

Cena: 1,33 € bez DPH / 1,60 € s DPH

detail

Panicum virgatum 'Heavy Metal' - proso prútnaté

Panicum Virgatum 'Heavy Metal'

Trsovitá, vzpriamená tráva, vysoká 120 cm, valcovitého, neskôr lievikovitého tvaru s listami čiastočne oblúkovito ohnutými až vzpriamenými, modrozelenej farby. Jemné vzdušné súkvetia sa objavujú vo VIII. - IX. mesiaci, niekedy s načervenalým nádychom. Obľubuje mierne vlhké, živné pôdy na slnku, prípadne v ľahkom polotieni. Vysádza sa ako solitera, do skupín i do záhonov a nádob.

Kontajner: Ko 2 L

Cena: 2,50 € bez DPH / 3,00 € s DPH

detail

kontakt

Ing. Radoslav Skalský
0908 609 439

Tomáš Skalský
0905 867 670

E-mail info@skalskytrvalky.sk

Sídlo
Hurbanova Ves č.10
90301 Senec

Otváracie hodiny:
od 21.3. do 21.4
pondelok 16.30 - 19.00
utorok zatvorené
streda 16.30 - 19.00
štvrtok zatvorené
piatok 16.30 - 19.00
sobota 16.00 - 19.00
nedeľa zatvorené
od 22.4. do 30.9.
pondelok 17.00 - 20.00
utorok 17.00 - 20.00
streda zatvorené
štvrtok 17.00 - 20.00
piatok 17.00 - 20.00
sobota 16.00 - 19.00
nedeľa zatvorené
od 1.10. do 15.11.
pondelok 14.00 - 17.00
utorok zatvorené
streda 14.00 - 17.00
štvrtok zatvorené
piatok 14.00 - 17.00
sobota 14.00 - 17.00
nedeľa zatvorené


Logo2