Extenzívne strešné záhrady

Úvod Extenzívne strešné záhrady

Sú to porasty pestované na plytkých často i vysychajúcich subtrátoch. Ide hlavne o strešné záhrady bez možnosti zavlažovania, alebo s minimálnou závlahou. Rastliny v tejto skupine musia znášať relatívne extrémne podmienky, čo sa týka ako teplôt tak nedostatku vlahy. V čase kedy dlhodobo pretrvávajú extrémne podmienky sa stáva že tieto rastliny strácajú časť až väčšinu listov a po príchode priaznivejších podmienok, znovu zazelenajú. Ak je očakávaný celosezónny estetický efekt je vhodná doplnoková závlaha.

Copyright 2023 - 2024 © skalskýtrvalky