Prírode podobné výsadby

Úvod Prírode podobné výsadby

Ide o záhony snažiace sa napodobniť prírodné scenérie. Pri tvorbe týchto výsadieb sa snažíme čo najviac prispôsobiť výber rastlín miestu výsadby, čím bude výsadba pôsobiť prirodzenejšie a v konečnom dôsledku tým môžeme znížiť i náročnosť na údržbu týchto záhonov. Pri správnom výbere druhov je možné vytvoriť záhony, ktoré môžu bez veľkých zásahov byť funkčné i po mnoho rokov. Ide často o druhovo bohaté výsadby poskytujúce životné prostredie a stravu mnohým druhom hmyzu a iným drobným živočíchom.

Copyright 2023 - 2024 © skalskýtrvalky